Työmarkkinat

Toimivat työmarkkinat

Toimiva työmarkkinamalli tunnistaa eri toimialojen tarpeet ja vaatimukset.

Työehtojen tulee olla kilpailukykyisiä: joustavuus työehdoissa ja työaikajärjestelyissä sekä kannustava ja oikeudenmukainen palkanmuodostus edesauttavat myös henkilöstön hyvinvointia. Luottamuksellinen neuvottelukulttuuri on tärkeä yhteistyön edellytys.

 

Työsuhdetietoa

Työsuhdeasioihin liittyviä malleja, lomakkeita ja ohjeita

     

Työmarkkinatoiminta

 

Sivistystyönantajat valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja kehittää alan työehtoja. Jäsentemme palveluksessa on yhteensä noin 54 000 työntekijää. Neuvomme ja koulutamme jäseniämme säännöllisesti.

 

Yliopistot ja harjoittelukoulut

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen henkilöstöä koskevat työehtosopimukset, palkkataulukot ja palkkatilastot. Sopimuksen piirissä on noin 32 000 työntekijää. 

 

Oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut

Yksityistä opetusalaa koskevaan työehtosopimukseen (20 000) kuuluvat yleissivistävät, ammatilliset ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot, taiteen perusopetus ja ammattikorkeakoulut.

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

 

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus (yleissitova) palkkataulukot ja palkkatilastot sekä muu aineisto. Sopimuksen piirissä on noin 1 200 työntekijää. 

 

Kansallisgalleria

 

  

Ateneum, Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo ovat Kansallisgalleria, jolla on oma työehtosopimuksensa. Kansallisgallerian palveluksessa on noin 280 työntekijää.

European Federation of Education Employers (EFEE)

The European Federation of Education Employers (EFEE) on Euroopan komission hyväksymä eurooppalainen opetusalan työnantajajärjestö.