Etusivu » Esittely » Sivistystyönantajien viestit

Sivistystyönantajien viestit

Menestys tehdään yhdessä. Keskeiset tavoitteemme hallituskaudelle 2019-2023.

 

Suomen hyvinvointi ja kasvu syntyvät osaamisesta ja sivistyksestä

• Koulutus– ja tutkimusinvestoinnit maailman kärkitasolle

• Perustaitoja ja -tutkimusta ei saa laiminlyödä, panostuksia myös uuteen ja tuntemattomaan

• Jatkuvan oppimisen käytänteet, kannustimet ja rahoitus kuntoon

 

Koulutusjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena

• Koulutuspolitiikan tulee olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä

• Vähemmän sääntelyä ja ohjausta oppilaitoksille ja korkeakouluille — tulokset ratkaisevat, ei keinot

• Luodaan edellytykset monipuoliseen yhteistyöhön oppilaitosten, koulutusasteiden

ja työ- ja elinkeinoelämän välillä

 

Tekijöitä työlle ja osaamisen kehittämistä yksilöllisiin tarpeisiin

• Oppilaitokset ja korkeakoulut tarjoavat joustavasti jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

• Opinnot modulaarisiksi

• Tukea tarvitsevat ja erityistä lahjakkuutta osoittavat voivat edetä yksilöllisesti

 

Koulutuksen järjestäminen läpinäkyväksi ja vertailtavaksi

• Koulutuksen kustannukset tulee saada yhteismitallisiksi eikä koulutuksen järjestäjillä / oppilaitoksilla saa olla verotusoikeutta

• Rahoitus maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjille

• Otetaan säätiön, osakeyhtiön ja yhdistyksen toimintamallit käyttöön ammatillisessa- ja

lukiokoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä

 

Tieto avoimesti yhteiskunnan käyttöön

• Julkisin varoin tuotettu tutkimus- ja koulutustieto ja -aineisto laajasti hyödynnettäväksi

• Avoimiin toimintatapoihin ja tiedonjakamiseen kannustetaan kaikilla koulutusasteilla

• Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyvät käytännöt koskemaan myös koulutusta

 

Menestys tehdään yhdessä. Keskeiset tavoitteemme hallituskaudelle 2019-2023 (pdf).