Etusivu » Esittely » Itsenäiset korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät

Itsenäiset korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät

Itsenäiset korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät hoitavat julkista tehtävää siihen annetulla julkisella rahoituksella. Vastuu omasta taloudesta, henkilöstöstä ja päätöksenteosta ovat itsenäisen hallintomallin ja työnantajana toimimisen keskeisiä piirteitä.

 

Yliopistojen toimintaa säädellään yliopistolainsäädännöllä. Vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä yliopistojen taloudellista ja toiminnallista itsenäisyyttä lisättiin. Samalla niistä tuli julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiöitä.

 

Ammattikorkeakoulujen toimintaa säädellään ammattikorkeakoululainsäädännöllä. Uusi AMK-laki astui voimaan vuoden 2015 alussa. Lailla lisättiin ammattikorkeakoulujen autonomiaa, koottiin perusrahoitus valtion vastattavaksi ja järjestettiin kaikkien ammattikorkeakoulujen toiminta osakeyhtiöpohjaiseksi.

 

Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä toimii kaikilla koulutusasteilla: perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Yksityisellä koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan säätiötä, osakeyhtiötä tai yhdistystä, jonka toiminta perustuuu valtioneuvoston tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään lupaan sekä opetuslainsäädäntöön. Ne järjestävät opiskelijalle ilmaista perusopetusta sekä lukio- ja ammattikoulutusta ja perivät muussa opetuksessa (mm. musiikkiopistot, kansanopistot) opiskelijamaksuja samoilla periaatteilla kuin kunnallisetkin oppilaitokset. Niiden toiminta ei voi perustua taloudellisen voiton tavoitteluun. 

 

Tilastotietoa mm. koulutuksen järjestäjistä löytyy kotisivujemme Tilasto-osiosta. Lisätietoja koulutusjärjestelmästä ja koulutuksen hallinnosta ja päätöksenteosta on opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.